Strona główna | Polecane serwisy

Przydatne adresy stron internetowych regionalnych i ogólnopolskich instytucji wspierających przedsiębiorczość i współpracę z biznesem.

 

Polecane serwisy

 

Europejski Fundusz Społeczny – http://www.efs.gov.pl

Unia Europejska – http://europa.eu/index_pl.htm

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – http://amu.edu.pl

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM – http://www.ppnt.poznan.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – http://www.wup.poznan.pl

PARP – http://www.parp.gov.pl

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce – http://www.sooipp.org.pl

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – http://www.nauka.gov.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - http://www.ncbir.pl

Wielkopolska Platforma Innowacyjna – http://www.wpi.poznan.pl

Portal Innowacji – http://www.pi.gov.pl

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – http://www.inkubatory.pl

Fundacja ProRegio – http://www.proregio.org.pl

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22