Strona główna | Kreator innowacyjności | Kreator innowacyjności 2 | Instytucje wsparcia przedsiębiorczości

Zespół projektowy:

Jacek Wajda
tel. 61 829 24 87, e-mail

Małgorzata Marczak
tel. 61 829 24 50, e-mail

Stanowiska pracy finansowane w ramach projektu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”:

Lidia Kozłowska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 61 829 24 22, e-mail

Projekt Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyjmuje za cel podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii oraz własności intelektualnej.

 

Promowanie idei przedsiębiorczości akademickiej wymaga wskazania i upowszechnienia korzyści płynących z postawy otwartej na przedsiębiorczość. Projekt zakłada wzmocnienie postaw pro-przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej, poprzez organizację szkoleń i spotkań w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Projekt Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM i Preinkubatora Akademickiego UAM ma na celu propagowanie współpracy strefy nauki z gospodarką poprzez przekazanie informacji o możliwościach podejmowania wspólnych przedsięwzięć badawczych, wdrożeniowych i projektowych. Naszym celem jest wsparcie środowiska naukowego w zakresie pozyskania praktycznej wiedzy nt. skutecznej promocji nauki i efektów prac badawczych.

Projekt Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach programu Kreator innowacyjności… trwa od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014.

Zakres merytoryczny szkoleń i spotkań w ramach projektu:

•   Zagadnienia prawno-finansowe związane z prowadzeniem firmy
•   Przygotowanie biznes planu / wstępnej koncepcji biznesu
•   Skąd wziąć pomysł na biznes
•   Kreatywność
•   Innowacyjność
•   Autoprezentacja
•   Transfer technologii
•   Przygotowanie i prezentowanie ofert technologicznych
•   Promocja wyników prac naukowych
•   Kontakt z mediami

Adres biura projektu:

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7A, Sala C
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88
e-mail: ucitt@amu.edu.pl

 

Strona główna | Aktualności | Oferta | Kreator innowacyjności | Kreator innowacyjności 2
Materiały do pobrania | Instytucje wsparcia przedsiębiorczości | O nas | Kontakt

PREINKUBATOR AKADEMICKI UAM - punkt informacyjno-konsultacyjny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 7A, Sala C, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22