Strona główna | Kreator innowacyjności | Kreator innowacyjności 2 | Instytucje wsparcia przedsiębiorczości

Zespół projektowy:

Jacek Wajda
Menedżer Projektu
tel. 61 829 24 50, e-mail

Małgorzata Marczak Koordynator merytoryczny projektu
tel. 61 829 24 22, e-mail

Stanowiska pracy finansowane w ramach projektu „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”:

Daria Nawrot Specjalista ds. organizacji
i promocji
tel. 61 829 24 22, e-mail

Lidia Kozłowska
Specjalista ds. konsultacji
i szkoleń
tel. 61 829 24 22, e-mail

 

Program Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, będący przedsięwzięciem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspiera współpracę pomiędzy sektorem nauki i gospodarki.

 

Potrzeba innowacyjnych rozwiązań w biznesie wymaga od środowiska akademickiego promocji przedsiębiorczości i podnoszenia kompetencji w zakresie komercjalizacji wyników badań, a także zarządzania własnością intelektualną.

Wsparcie MNiSW jest kierowane między innymi do centrów transferu technologii (CTT), które w założeniu mają być pomostem łączącym naukę z biznesem. Uzyskane wsparcie umożliwia CTT dotarcie do całej społeczności akademickiej z atrakcyjną merytorycznie ofertą.

Projekt Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach programu Kreator innowacyjności… trwa od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2013.

Główne działania merytoryczne podejmowane w ramach projektu to:

1

Organizacja szkoleń i spotkań dotyczących m. in. następujących zagadnień:

a. Zagadnienia prawno-finansowe związane z prowadzeniem firmy
b. Przygotowanie biznes planu / wstępnej koncepcji biznesu
c. PR i marketing w firmie
d. E-wizerunek
e. E-biznes
f. Ekologia w biznesie
g. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
h. Skąd wziąć pomysł na biznes – kreatywność i innowacyjność
i. Planowanie kariery zawodowej
j. Negocjacje
k. Asertywność
l. Autoprezentacja
m. Transfer technologii

2

Wizyty na wydziałach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza promujące zarówno działania projektowe jak i ofertę UCITT UAM oraz Preinkubator Akademickiego UAM.

3

Indywidualne konsultacje z ekspertami z zakresu prawa, finansów i wymogów formalno-prawnych rejestracji firmy.

4

Zorganizowanie dwóch edycji konkursu na najlepszy pomysł biznesowy w 2012 i 2013 r.

Adres biura projektu:

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7A, Sala C
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88
e-mail: ucitt@amu.edu.pl

 

Strona główna | Aktualności | Oferta | Kreator innowacyjności | Kreator innowacyjności 2
Materiały do pobrania | Instytucje wsparcia przedsiębiorczości | O nas | Kontakt

PREINKUBATOR AKADEMICKI UAM - punkt informacyjno-konsultacyjny w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 7A, Sala C, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22