Strona główna | Polecane serwisy

Misją Centrum jest służenie lepszemu wykorzystaniu intelektualnego i technicznego potencjału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz poprawa współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą Uczelni a światem gospodarczym.

O nas
Współpraca

O nas

 

Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM (UCITT UAM) istnieje od 2004 roku w formie jednostki ogólnouczelnianej. Jego głównym zadaniem jest inicjowanie i kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej: pracowników naukowych, studentów i doktorantów. Działalność UCITT UAM obejmuje również transfer wiedzy i/lub technologii oraz komercjalizację wyników badań.

Centrum realizuje swoje cele poprzez budowę zaplecza informacyjnego i konsultacyjnego dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządowych zainteresowanych współpracą z Uczelnią, a także prowadzi spotkania i inne działania promocyjne prezentujące ofertę badawczą, szkoleniową i konsultingową UAM w środowisku gospodarczym miasta, regionu i kraju, a także poza jego granicami.

Zobacz też dział: Współpraca

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22