Strona główna | Polecane serwisy

Misją Centrum jest służenie lepszemu wykorzystaniu intelektualnego i technicznego potencjału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz poprawa współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą Uczelni a światem gospodarczym.

O nas
Współpraca

O nas: Współpraca

 

UCITT UAM współpracuje z innymi jednostkami UAM, w szczególności z:

Działem Nauki i Programów Krajowych
Biurem Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów (Biurem Karier)
Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych
Centrum Integracji Europejskiej

Poza strukturą UAM, UCITT UAM współpracuje również z polskimi i zagranicznymi instytucjami, w szczególności z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, a także z podobnymi ośrodkami na Uczelniach w kraju (UOTT UW, WCTT, CITRRU, CIRITT PP, Biurem promocji i współpracy z praktyką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu), ich zrzeszeniami - ProTon Europe i stowarzyszeniami - SOOIPP. Współpracujemy także z przedsiębiorstwami z regionu i kraju oraz władzami samorządowymi miasta i regionu, uczestnicząc w pracy i projektach sieci takich instytucji na terenie Unii Europejskiej.

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22