Strona główna | Polecane serwisy

Wybierz dział

Fundusze strukturalne na UAM

Współpraca z gospodarką

Relacje UAM - otoczenie
biznesu

JG (zlecenia z jednostek gospodarczych)

Wielkopolska Platforma Innowacyjna
Przedsiębiorczość akademicka

Współpraca z gospodarką: Relacje UAM - otoczenie biznesu

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest otwarty na współpracę z przedsiębiorcami, poprzez udostępniane im swojego dorobku naukowego i usług doradczych oraz wspieranie w pozyskiwaniu kadry spośród absolwentów uczelni.

Platformą kontaktową UAM z gospodarką jest Rada Gospodarcza powołana przy Rektorze UAM. Dla koordynacji współpracy pomiędzy Uczelnią i przedsiębiorcami w zakresie komercjalizacji badań oraz wspierania przedsiębiorczości akademickiej powołane zostało Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM.

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22