Strona główna | Polecane serwisy

Wybierz dział

Fundusze strukturalne na UAM

Współpraca z gospodarką

Relacje UAM - otoczenie
biznesu

JG (zlecenia z jednostek
gospodarczych)

Wielkopolska Platforma Innowacyjna
Przedsiębiorczość akademicka

Współpraca z gospodarką: JG (zlecenia z jednostek gospodarczych)

 

Od 1 października 2008 r. Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UCITT UAM) przejęło część obowiązków obsługi zleceń z tzw. Jednostek Gospodarczych (JG) dla UAM od Działu Nauki i Programów Krajowych.

Do zadań UCITT UAM należy:

Przyjęcie i rejestracja dokumentów (umowa lub zlecenie, kalkulacja, protokół odbioru, umowy cywilno - prawne),

Obieg dokumentów (kontakt z Kwesturą, Rektoratem, Działem Nauki i Programów Krajowych, Działem Księgowości i Kosztów, Działem Finansowym, Zespołem Radców Prawnych UAM).

 

* UWAGA – jeśli formularz umowy jest inny niż wzór umowy UAM – umowa przed podpisem Prorektora UAM właściwego do spraw współpracy z gospodarką oraz Kwestury musi zostać sprawdzona i zaakceptowana przez Zespół Radców Prawnych UAM.W przypadku wykorzystania wzoru umowy UAM – po jej wypełnieniu, przed podpisem Prorektora UAM właściwego do spraw współpracy z gospodarką oraz Kwestury, zostaje ona zaparafowana przez Radcę Prawnego UAM, o ile nie zostały zmienione jej zapisy.

 

** UWAGA – prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 33/2012/2013 z dnia 26.11.2012 r. oraz Zarządzenia Rektora nr 217/2013/2014 z dnia 26.05.2014 r.  

Linki do dokumentów:

1. Wzór umowy UAM
2. Protokół odbioru
3. Kalkulacja
4. Zarządzenie nr 297/2011/2012 Rektora UAM z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości zysku z badań umownych

Kontakt:

mgr Małgorzata Marczak
Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Zwierzyniecka 7C, pok. 116
60-813 Poznań
tel. 61 829 24 22
fax 61 829 24 88
mmarczak@amu.edu.pl

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22