Strona główna | Polecane serwisy

Wybierz dział

Fundusze strukturalne na UAM

Współpraca z gospodarką

Wielkopolska Platforma Innowacyjna
Przedsiębiorczość akademicka

Z transferem na Ty
Akademik Przedsiębiorczości
Preinkubator Akademicki UAM
Kreator Innowacyjności
Inkubator FAIP
Pierwszy krok we własny biznes

Przedsiębiorczość Akademicka: Z transferem na Ty

 

Staże w przedsiębiorstwach dla naukowców
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Projekt Z Transferem na Ty – staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych to projekt stażowy realizowany przez Fundację ProRegio oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych działających w branżach uznanych przez WUP za kluczowe, w zakresie komercjalizacji rezultatów prac badawczych poprzez przekazanie wiedzy i pozyskanie praktycznych umiejętności w ww. zakresie poprzez odbycie staży w przedsiębiorstwach działających w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych w Europie (w tym w krajach członkowskich Unii Europejskiej) i USA.

Projekt skierowany jest do:
•    PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH
•    PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt przeznaczony jest dla osób z terenu województwa wielkopolskiego, w wieku od 25-60 lat, działających w branżach uznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu za kluczowe dla rozwoju województwa wielkopolskiego, w tym:

•    budownicza,
•    biotechnologiczna,
•    chemiczna,
•    elektroniczna,
•    farmaceutyczna,
•    finanse i ubezpieczenia,
•    gastronomiczna,
•    handlowa,
•    hotelarska,
•    ICT,    
•    logistyczna,
•    metalowa,
•    motoryzacyjna,
•    odzieżowa,  
•    rolnictwo,
•    spożywcza,
•    stolarsko-meblarska,
•    turystyczna,
•    transportowa.

Liderem projektu Z transferem na Ty – staże i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych jest: Fundacja ProRegio.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zostały uregulowane w Regulaminie


Oferta dla stażystów

Stażyści będą mieli możliwość odbycia miesięcznych staży, których program zostanie indywidualnie dostosowany do ich potrzeb.

W ramach stażu Organizatorzy zapewniają:
•    pokrycie kosztów przelotu/przejazdu,
•    pokrycie kosztów uzyskania wizy (jeśli jest potrzebna),
•    ubezpieczenie,
•    zakwaterowanie w miejscu odbywania staży,
•    stypendium w wysokości 4 500 zł.

Przed wyjazdem na staż, każdy stażysta weźmie udział w szkoleniach z zakresu:
•    Ochrona własności intelektualnej,
•    Transfer technologii,
•    Prawne aspekty transferu technologii,
•    Wycena technologii i przeszukiwanie baz patentowych,
•    Marketing a wiedza naukowa.


Kontakt i informacje

W sprawie pytań dotyczących procedury rekrutacyjnej oraz warunków odbywania stażu prosimy
o kontakt z Pawłem Siedleckim:

email: pawel.siedlecki@proregio.org.pl
telefon: 61 855 05 28

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Lidera Projektu: http://proregio.org.pl

Zgłoszenia do projektu przyjmuje: Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań, tel.: 61 829 24 22,
kontakt: Małgorzata Marczak – e-mail: mmarczak@amu.edu.pl

W celu ułatwienia procedury rekrutacyjnej zapraszamy do zapoznania się z dokumentem FAQ
zbiorem najczęściej zadawanych pytań.


Ważne dokumenty:

Regulamin
Dokument FAQ

Dokumenty związane z rekrutacją:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy o uczestnictwo w projekcie „Z transferem na TY…”
Załącznik nr 3 – Przykładowy wzór listu intencyjnego w języku polskim
Załącznik nr 4 – Przykładowy wzór listu intencyjnego w języku angielskim
Załącznik nr 5 – Deklaracja uzyskania listu intencyjnego
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rekrutacja uzupełniająca trwa od 11 czerwca 2012 do 25 czerwca 2012 roku.

Uwaga! Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!
 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22