Strona główna | Polecane serwisy

Aktualności

Obok prezentujemy najważniejsze informacje związane z działalnością UCITT, a także wydarzenia związane z przedsiębiorczością, transferem technologii i współpracą nauki z biznesem.

Co nowego w UCITT UAM

< Powrót do wszystkich aktualności
 

  Investing in Medical Innovations – Congress & Fair (IMICF 2016) - 18 – 19 lutego 2016
Investing in Medical Innovations – Congress & Fair (IMICF 2016) to dwudniowe wydarzenie, organizowane przez firmę MedInvest Scanner, odbywające się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 18 – 19 lutego 2016.

Program Kongresu kierowany jest głównie do inwestorów oraz innowatorów z całego świata, którzy są zainteresowani nielekowymi technologiami medycznymi oraz biotechnologią.

Kongres IMICF 2016 dedykowany jest z jednej strony grupom kapitałowym i przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami na rynku urządzeń medycznych, z drugiej zaś osobom, czy instytucjom dysponującym gotowymi rozwiązaniami lub innowacjami medycznymi w fazie konceptu na różnym etapie prac badawczo-rozwojowych. Podstawowym celem Kongresu jest zaprezentowanie inwestorom potencjału wynalazców oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy nimi.

Podczas Kongresu innowatorzy z całego świata będą mieli możliwość prezentacji swoich innowacyjnych technologii medycznych, które mają największy potencjał rozwoju na rynku urządzeń medycznych. Inwestorzy i innowatorzy zainteresowani konkretnymi rozwiązaniami będą mieli szansę na rozmowę w specjalnie przygotowanym miejscu („round tables”) w celu nawiązania ewentualnej współpracy. Jednocześnie uczestnicy chcący zaprezentować swoje portfolio będą mieli możliwość wystawienia stanowisk (booths) w przestrzeni targowej.

IMICF 2016 odbywać się będzie równolegle z Kongresem Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress, HCC 2016), organizowanym przez Grupę PTWP S.A., w którym uczestniczyć będzie  3000 – 4000 osób. Podczas głównego Kongresu HCC zaplanowano wystąpienie Wiceministra Zdrowia Krzysztofa Łandy pod tytułem „Odnawialne źródła finansowania – ich rola we wzroście innowacyjności gospodarki” w trakcie, którego poruszone zostaną zagadnienia dotyczące roli państwa w dofinansowaniu innowacyjności oraz rozważane będą potencjalne kierunki rozwoju wspierania innowacji w Polsce - http://www.hccongress.pl/pl/

Formuła Kongresu przewiduje panele dyskusyjne z udziałem ekspertów w zakresie systemów ochrony zdrowia, Oceny Technologii Medycznych (HTA), rozwoju i finansowania innowacji. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Krzysztof Łanda, Dyrektor Narodowego Instytutu Leków – Profesor Piotr Fiedor, Prezes Izby Gospodarczej Medycyna Polska – Ryszard Olszanowski.

Więcej informacji www.congress.medinvestscanner.com

 

Strona główna | Aktualności | Oferta | Materiały do pobrania
Polecane serwisy | O nas | Kontakt

UCITT UAM - Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
ul. Zwierzyniecka 7c, pok. 116, 60-813 Poznań | tel. 61 829 24 22